Блог

Ефикасност на терапијата со Silaut во лекувањето на ХПВ инфекции

Хуманиот папилома вирус (ХПВ инфекции) е сексуално пренослив вирус кој влијае на до 80% од сексуално активните жени во одреден период од нивниот живот. Иако повеќето инфекции се минливи и [...]
Прочитај повеќе

Што претставува уридин монофосфат (UMP)?

Уридин монофосфат (UMP) е нуклеотид кој игра клучна улога во неколку биолошки процеси, вклучувајќи ја синтезата на РНК, енергетскиот метаболизам и невротрансмитерската сигнализација. Сепак, неодамнешните студии покажаа дека UMP може [...]
Прочитај повеќе

Здравствени придобивки на олеуропеин (полифенолно соединение)

Олеуропеин е полифенолно соединение кое се наоѓа во листовите на маслинката, маслиновото масло и другите делови од маслиновото дрво. Се покажа дека има неколку здравствени придобивки и се верува дека [...]
Прочитај повеќе

Ублажување на невропатската болка и регенерација на нервите!

Пиримидините се нуклеотиди, кои претставуваат мономери составени од шеќерна група поврзана со една или повеќе фосфатни групи. Овие нуклеотиди, имено цитозин, аденин, гванин и тимин, учествуваат во различни клеточни процеси, [...]
Прочитај повеќе

Цитиколин: Неговиот потенцијал кај суплементи за здравје на очите

Одржувањето добро здравје на очите е од суштинско значење за нашата целокупна благосостојба, а како што старееме, ризикот од болести поврзани со очите, како што е глауком, станува сѐ поприсутен. [...]
Прочитај повеќе

Науката зад силните коски – со Bongen и Calcilivin

Здравјето на нашите коски и зглобови е често занемаруван аспект на целокупната благосостојба, но сепак е еден од темелите на здравиот, активен живот. Коските и и зглобовите обезбедуваат структурна поддршка, [...]
Прочитај повеќе